منتظران حجت خبر آمد خبری در راه است سرخوش آن دل که از آن آگاه است شاید این جمعه بیاید...شاید پرده از چهره گشاید...شاید http://montazeran-hojjat.mihanblog.com 2020-07-13T23:52:42+01:00 text/html 2015-05-20T20:42:47+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی احادیث درباره فضیلت ماه شعبان http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/201 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/hhr271.jpg" alt=""></div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: justify; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 153);"><strong>امام صادق (ع) فرمود :</strong>&nbsp;</span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">روزه ماه رمضان ذخیره بنده برای روز قیامت است ، هیچ بنده ای در ماه شعبان روزه زیاد نمی گیرد مگر اینکه خداوند امور معیشتی اش را اصلاح میگرداند و شر دشمنش را بر طرف می نماید ، هرکس یک روز از ماه شعبان را روزه بگیرد کمترین پاداشش این است که بهشت بر او واجب میگردد. &nbsp;</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۳۹</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(255, 0, 255);">---------------------------------------------</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 153);"><strong><span style="font-size: 8pt;">حسن بن علی بن فضال گوید :</span>&nbsp;</strong></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">از امام رضا (ع) شنیدم که میفرمود : هرکس در ماه شعبان هفتاد بار از خداوند طلب مغفرت نماید ، خداوند گناهانش را اگرچه به عدد ستارگان باشد می آمرزد.&nbsp;</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۴۰ &nbsp;&nbsp;</span></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: center; background-color: rgb(242, 228, 208);">بقیه متن درادامه مطلب...</span></div> text/html 2015-05-20T20:34:47+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی حكومت جهانى حضرت مهدى (عج) از دیدگاه خود آنحضرت http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/200 <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215);">احمد بن اسحاق مى گوید: بر امام حسن عسكرى علیه السلام جهت سؤال نمودن از جانشین (امام و حجت خدا بعد از او كیست؟) داخل شدم قبل از سئوال نمودن حضرت فرمود: خداوند متعال زمین را از حجت خود خالى نمى گذارد، از خلقت آدم علیه السلام تا آخرین ساعت دنیا زمین از حجت خالى نخواهد بود، عرض كردم: بعد از شما امام و حجت خدا كیست؟ از جا بلند شد و با سرعت وارد منزل شد و سپس در حالى كه روى شانه اش طفلى قرار گرفته بیرون آمد و فرمود: براى این كه شما نزد خدا و ما خاندان آبرویى دارید و مورد توجه ما هستى این را به تو نشان مى دهم در غیر این صورت نشان نمى دادم، به درستى كه این(طفل جانشینِ من) همنام و همكنیه پیامبر اسلام صلى الله علیه و اله و سلّم مى باشد و این همانند خضر و ذى القرنین در امّت خود مى باشد و براى او غیبتى است بس عظیم و در دوران غیبت (اكثر مردم) هلاك و گمراه خواهند شد و خداوند متعال افرادى كه قائل به امامت او هستند ثابت و استوار مى كند و به آنان توفیق دعا نمودن جهت تعجیل در فرج عنایت مى نماید و این سرى از اسرار خداست آن را داشته باش و از دیگران كتمان كن و قدر این نعمت را بدان و سپاسگزار باش تا با ما در (اعلى علیین) بهشت، باشى.</span> <div><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215);"><br></span></div><div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 26.6666641235352px; text-align: justify;">ادامه متن در ادامه مطلب...</b></div> text/html 2015-05-20T20:15:54+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی اعمال مشتركه ماه شعبان http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/199 <div style="text-align: center;"><img border="0" src="http://www.aviny.com/occasion/islamic/shaban/87/shaban6.jpg" width="180" height="210" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 26.6666641235352px; background-color: rgb(232, 237, 215);"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify; line-height: 26.6666641235352px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><font color="#000000">1 - مناجات شعبانیه ، مناجات معروفى است و اهلش به خاطر آن با ماه شعبان ماءنوس شده و به همین جهت منتظر و مشتاق این ماه هستند. سزاوار است كه این مناجات در تمام ماه خوانده شود.</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify; line-height: 26.6666641235352px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><font color="#000000">2 - از اعمال مهم در این ماه ، روزه است ؛ به اندازه اى كه با حال انسان مناسب باشد. امام صادق (علیه السلام ) فرمود:</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify; line-height: 26.6666641235352px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><font color="#000080"><font size="1">((</font>كسى كه روز اول ماه را روزه بگیرد، حتما وارد بهشت مى شود و كسى كه دو روز را روزه بگیرد، خداوند در هر شب و روزى (به چشم رحمت ) به او مى نگرد و در بهشت نیز به این نگاه ادامه مى دهد؛ كسى كه سه روز روزه بگیرد، با خداوند در عرش و بهشت او دیدار مى كند.<font size="1">))</font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify; line-height: 26.6666641235352px; background-color: rgb(232, 237, 215);">همچنین روایت شده كه در هر روز پنجشنبه ماه شعبان آسمان‌ها را زینت مى‌كنند. پس ملائكه عرض مى‌كنند خداوندا بیامرز روزه‌داران این روز را و دعاى ایشان را مستجاب گردان و در روایت نبوى آمده است كه هر كه روز دوشنبه و پنجشنبه شعبان را روزه بگیرد حقّ‌تعالى بیست حاجت از حوائج دنیا و بیست حاجت از حاجت‌هاى آخرت او را برآورد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify; line-height: 26.6666641235352px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><font color="#000000">3 -</font>&nbsp;در هر روز از شعبان در هنگام ظهر&nbsp;و در شب نیمه آن صلوات هر روز شعبان که از امام سجاد علیه‌السلام روایت شده، خوانده شود که به شرح ذیل است :</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify; line-height: 26.6666641235352px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><b>ادامه متن در ادامه مطلب...</b></p></div> text/html 2015-05-20T20:10:28+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی فضیلت ماه شعبان http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/198 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify; line-height: 26.6666641235352px; background-color: rgb(232, 237, 215);">شعبان ماه بسیار شریفى است و به حضرت سید انبیاء صَلَّى اللهِ عَلِیهِ وَ آله منسوب است و آن حضرت این ماه را روزه مى‌گرفت و به ماه رمضان وصل مى‌كرد و مى‌فرمود شعبان، ماه من است هر كه یك روز از ماه مرا روزه بگیرد بهشت برای او واجب می‌شود و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است كه چون ماه شعبان فرا می‌رسید امام زین العابدین علیه السلام اصحاب خود را جمع مى‌نمود و مى‌فرمود اى اصحاب من مى‌دانید این چه ماهى است؟</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 26.6666641235352px; text-align: center; background-color: rgb(232, 237, 215);"><img border="0" src="http://www.aviny.com/occasion/islamic/shaban/87/madina.jpg" width="200" height="218"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify; line-height: 26.6666641235352px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><b>ادامه متن در ادامه مطلب...</b></p><div><font color="#800000"><br></font></div> text/html 2015-05-20T19:21:45+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی برکات و ثواب صلوات http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/197 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);">در باب ثواب صلوات روایات فراوانی است که تاکید می کند ده هزار بار حسنه دارد، رحمت و برکت و لطف و کرامت خدا را به همراه دارد، معادل با پاداش و ثواب تسبیح و تکبیر خداست، ارتقاء درجه به همراه دارد، معادل سبحان الله و الحمدالله و لا اله الا الله و الله اکبر است.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);">صلوات برکات فراوانی را برای شخص بدنبال دارد که برکات صلوات را می توان به برکتهای دنیوی و اخروی تقسیم کرد.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);">در دنیا صلوات باعث برآورده شدن حاجت، ازدیاد مال، رفع فقر، بخشش گناهان، ادای قرض، خوشبو شدن، درمان فراموشی، رفع نفاق، نجات از سختی، تندرستی، خواب مقصود دیدن و درک امام قائم می شود.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);">برای اثبات برخی از موارد ذکر شده به کلام ائمه استناد می کنیم.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);">حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند «صلوات فرستادن، فقر ر ابرطرف می کند»&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);">امام صادق&nbsp; علیه السلام می فرمایند: هر کس بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید:«اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم » (خدایا بر محمد و آلش درود بفرست و به فرجشان سرعت بخش) نخواهد مرد تا آن که امام قائم از خاندان پیغمبر&nbsp; علیه السلام را درک و به ملاقاتش نایل آید.»</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);">از دیگر برکات حائز اهمیت صلوات از بین رفتن گناهان است، چنانکه امام رضا به نقل از رسول خدا می فرمایند:«الصلاه علی و علی اهل بیتی تذهب بالنفاق» «صلوات و درود بر من و خاندان من نفاق را از بین می برد».&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);">و اما برکات اخروی صلوات را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد. 1- عالم برزخ 2- قیامت 3- پل صراط 4- جهنم 5- بهشت.</span></span> <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 153, 102);"><br></span></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: bold; background-color: rgb(242, 228, 208);">ادامه متن درادامه مطلب...</span></div> text/html 2015-05-20T19:12:17+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی به روز رسانی مجدد http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/196 باسلام خدمت همه عاشقان عزیز .بعداز &nbsp;تقریبا دوسال دوباره میخوام مطالب وبلاگ رو به روز کنم امیدوارم بتونم مطالب مفیدی ارائه کنم. text/html 2013-05-03T09:44:35+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی فایل صوتی مراسم تولد حضرت فاطمه(ص) 1392/2/10یزد-اشکذر http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/195 فایل صوتی مراسم تولد حضرت فاطمه(ص) و روز زن-حسینیه امام حسن مجتبی(ع)باغبالا اشکذر-یزد<p align="baseline">سخنران:<b>دکترمحسن سعیدمنش</b></p><p style="text-align: center;"><img src="http://emam-hassan.persiangig.com/image/2.jpg" height="246" width="221"></p><p style="text-align: center;"><b>برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.</b></p><p><br></p> text/html 2013-04-28T17:50:15+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی شعر امام زمان http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/194 <p class="imgarticle" style="text-align: center;"><a href="http://www.beytoote.com/art/song/poetry-time-imamzaman.html" title="شعر امام زمان" target="_blank"><img title="شعر,شعرامام زمان,شعر برای امام زمان,شعرهای امام زمان" alt="شعر,شعرامام زمان,شعر برای امام زمان,شعرهای امام زمان" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe134.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p> <p class="imgarticle" style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>«شعر امام زمان»</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">ای آنکه در نگاهت حجمی زنور داری</p> <p style="text-align: center;">کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟</p> <p style="text-align: center;">چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی</p> <p style="text-align: center;">ای آنکه در حجابت دریای نور داری</p> <p style="text-align: center;">من غرق در گناهم، کی می کنی نگاهم؟</p> <p style="text-align: center;">برعکس چشمهایم چشمی صبور داری</p> <p style="text-align: center;">از پرده ها برون شد، سوز نهانی ما</p> <p style="text-align: center;">کوک است ساز دلها، کی میل شور داری؟</p> <p style="text-align: center;">در خواب دیده بودم، یک شب فروغ رویت</p> <p style="text-align: center;">کی در سرای چشمم، قصد ظهور داری؟</p> text/html 2013-04-28T17:46:19+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی دل نوشته http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/193 <div style="text-align: center;"><strong><font color="#ff0000" size="6"><font color="#006600" size="3"><strong><font color="#ff0000"><font color="#006600" size="3"><a href="http://www.darmaserearamesh.blogfa.com/www.darmaserearamesh.blogfa.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/mazhabi/142.gif" width="384" border="0" height="48"></a></font></font></strong></font></font></strong></div> <p align="center">&nbsp;<strong><font face="Verdana" size="4">«أفضلُ الاعمال اِنتظارُ الفَرج» بهترین عمل، انتظار آمدن حضرت مهدی علیه السلام است</font></strong></p> <p dir="rtl" align="center"><strong><font face="Verdana" size="4">هر جمعه می گوییم برای ظهورش صلوات - کاش این جمعه بگوییم به یمن حضورش صلوات</font></strong></p> <p dir="rtl" align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7651157418/1_emamzaman7.jpg" width="498" height="163"></p> <p dir="rtl" align="center"><strong><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18">کاش از قلبم به قلبش راه داشت،کاش زهرا(س)هم زیارتگاه داشت</strong>&nbsp;<img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18"></p> <p dir="rtl" align="center">"&nbsp;<font color="#339933">اللهم اغْنِنی بِحلالِكَ عَن حرامكَ وبفضلِكَ عَمَّنْ سِواكِ</font> "</p> text/html 2012-11-13T21:46:31+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی بوی محرم می آید... http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/192 <p style="font-family: Tahoma; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);">مثل هر سال....</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);">ناخود آگاه توی دلمون شور بپا میشه....</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);">و حسی غریب و صدای نفس نفس زدن و....هل من ناصر ینصرنی....</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);">و گرمی چشم هایی که میل باریدن گرفته و باز صدایی غریب....من الغریب الی الحبیب....</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);">و بغضی که می خواهد راه نفس گیرد و سینه ای مالامال از عشق و ناله ای حزین....حسین....</p><p align="baseline" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);">چه شیرین می گفتند قدیمی ها که اول محرم که میشه مادر پهلو شکسته یک یک بچه ها رو صدا می زنه و میگه پا شید محرم حسینم اومده........</p><div><br></div><p style="color: rgb(28, 69, 83); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"></p> text/html 2012-10-15T13:49:41+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی آهنگ جدید امیر کهکشان جمعه های انتظار http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/191 <div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); ">آهنگ جدید و فوق العاده زیبای<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; ">&nbsp;امیر کهکشان</strong>&nbsp;با نام<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; ">&nbsp;جمعه های انتظار</strong></span></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; "><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); ">ترانه سرا : میلاد تهرانی – ملودی : امیر کهکشان – تنظیم : راشا تقی پور</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); "><img title="امیر کهکشان - حمعه های انتظار " src="http://www.asremusic.com/music/wp-content/uploads/2012/01/Amir%20Kahkeshan%20-%20Jome%20Hay%20Entezar.jpg" alt="امیر کهکشان - حمعه های انتظار " style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 480px; "></span></p></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; "><span id="more-377" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "></span></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; ">جمعه های انتظار</strong></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; "></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; "><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "><a href="http://dl2.asremusic.com/90/11/Amir%20Kahkeshan%20-%20Jome%20Hay%20Entezar%20(%20128%20).mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(102, 91, 91); ">دانلود</a></p></div> text/html 2012-10-15T13:46:02+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی علی فانی – چشم امید http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/190 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">آهنگ جدید ، فوق العاده زیبا و شنیدنی علی فانی به نام چشم امید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img class="alignnone" title="مناجات با امام زمان با صدای علی فانی " src="http://www.asremusic.com/wp-content/uploads/2012/08/Ali-Fani-.jpg" alt="دانلود آهنگ مناجات امام زمان حضرت مهدی عج " width="582" height="491" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 480px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><span id="more-2435" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">علی فانی – چشم امید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><a href="http://dl2.asremusic.com/91/05/Ali%20Fani%20-%20Cheshme%20Omid.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(102, 91, 91); ">دانلود</a></p> text/html 2012-03-04T22:05:36+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی یاران تاثیر گذار http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/189 <div style="text-align: center;"><img src="http://mahdizamane.persiangig.com/image/new_folder/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"><br></div><font size="2"><br></font><font size="2">جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمودند: "حسن را حسن نامیدند برای اینکه با احسان خداوند آسمان ها و زمین ها برپا شد و حسین از احسان مشتق شد، و علی و حسن دو اسم از اسم های خداوند متعال است و حسین تصغیر حسن است "1</font><br><font size="2">در تاریخ آمده است که در زمان شهادت امام حسن علیه السلام در اطراف تابوت مبارک ایشان آنقدر جمعیت زیاد بود که اگر سوزن می انداختی به زمین نمی رسید . هنگامی که تابوت مبارک ایشان را برای تبرک و طواف به طرف حرم پیامبر عظیم الشأن اسلام بردند ، دشمنان به گمان اینکه قرار است پیکر مطهر ایشان در حرم نبوی مدفون گردد و با کینه های سابقشان از آن حضرت شروع به تیراندازی به طرف تابوت کردند .</font><br><font size="2">حال سوال اینست : اگر آنقدر امام حسن&nbsp; مجتبی علیه السلام&nbsp; محب داشتند چرا در جنگ علیه معاویه لعنة الله بی یار و یاور بودند ؟</font><br><font size="2">جواب اینست : درست است که دوستدار امام زیاد بودند اما افراد تاثیر گذار برای مقابله با فتنه معاویه لعنة الله اندک بودند</font><br><font size="2">همانطور که در مورد یاران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه به غلط مشهور می گویند اگر ایشان 313 یار داشت ظهور می کرد پس این همه زمان می آید و می گذرد این همه شهدا و علما تقدیم اسلام می شود چرا امام زمان عجل الله تعالی فرجه ظهور نمی کنند؟</font><br><font size="2">باید گفت منظور از 313 نفر ، افراد مؤثر در قیام حق علیه باطل است. یارانی که با بودن ایشان به رهبری حضرت بقیة الله العظم ارواحنا له الفداء بساط باطل برای همیشه برچیده خواهد شد.</font><br><font size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">هرچند که دیر یادمان افتاده ست</span></font><br style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">اینکه تو نیامدی دلیلش ساده ست</span></font><br style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">ما تا سر کوچه آب و جارو کردیم</span></font><br style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">گفتیم بیا جهان ما آماده ست!2</span></font><br><br><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">پاورقی:</span></font><br><font size="2">1. بحار الأنوار :&nbsp; 43/252 ح30&nbsp; "سمی الحسن حسنا لان باحسان الله قامت السماوات و الارضون، واشتق الحسین من الاحسان، و علی والحسن اسمان من اسماء الله تعالی والحسین تصغیر الحسن"</font><br><font size="2">2. عباس صادقی زرینی </font> text/html 2011-12-10T15:56:58+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی دانلود مداحی شبهای اول تا چهارم محرم كربلایی جواد مقدم http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/188 <p style="text-align: center;"> <img src="http://s1.picofile.com/file/7200142903/373ww_sibclip_mihanblog_com.jpg" alt="" style="border-width: 3px; border-style: solid; width: 266px; height: 300px;" width="266" border="0" height="300"></p> text/html 2011-08-04T20:42:40+01:00 montazeran-hojjat.mihanblog.com سیدابوالفضل دهقانی ویژه نامه ماه مبارک رمضان http://montazeran-hojjat.mihanblog.com/post/187 <br><div class="post-content"> <div class="post-graphical-image"> <img src="http://img.p30download.com/main/image/2011/08/1312360395_ramadan.jpg" alt="ویژه نامه ماه مبارک رمضان"> </div> <p> رمضان ماه مهمانی بزرگ الهی است که دروازه های مهمان سرای بزرگ الهی گشوده می شود و شمیم دل نواز عطر بهشت ربانی، مشام جان های عشاق را می نوازد و سرود و عشق وصل را در دل عاشقان می انگیزد. رمضان ماه نزول رحمت و فرود عزت و عروج عبادت و صعود طاعت و سپر محکم خداوند است که همگان را از عذاب اخری مصون و محفوظ می دارد.<br><br>گروه پی سی <span class="backlink">دانلود</span> به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان ویژه نامه را آماده ساخته است که تقدیم شما می گردد باشد که مورد توجه شما قرار گیرد.<br><br><b>فایل های صوتی</b><br>- مجموعه ای از فایل های صوتی مرتبط با این ماه عزیز شامل دعای سحر، اذان و مناجات ها با صدای معروف ترین اساتید (هموطنان خارج از کشور که دسترسی به رادیو ملی ندارد می توانند از این فایل ها نهایت استفاده را ببرند)<br>- دانلود ترتیل کامل قران با صدای دلنشین مشاری العفاسی<br><br><b><span class="backlink">نرم افزار</span> کامپیوتر</b><br>- نرم افزار قرآنی بشارت شامل متن، ترجمه و ترتیل کل قران<br><br><b>نرم افزار <span class="backlink">موبایل</span></b><br>- دانلود iQuran نرم افزار موبایل قرآن كریم همراه با ترجمه فارسی و صوت<br>- دانلود iRamazan نرم افزار موبایل ویژه ماه مبارک رمضان<br>- دانلود ASGATech Quran نرم افزار موبایل قرآن کریم<br><b><br>فایل های <span class="backlink">گرافیک</span>ی</b><br>- دانلود والپپیر های ماه رمضان همراه با تقویم این ماه<br>- دانلود طرح های خوشنویسی با موضوع ماه رمضان<br><br>لیست فوق هر روز تکمیل تر خواهد شد!<br> </p> </div> <div class="download-links"> <h3>لینک های دانلود در ادامه مطلب...<br></h3><span class="instruction-expander"></span></div>